POKOS

V pátek 3. 6. 2022 proběhla na GMK akce zvaná POKOS (Příprava občanů k obraně státu). Aktivní program byl pro žáky připraven nejen v areálu gymnázia, ale také v okolí bílovecké přehrady, kde byl připraven orientační běh s různými úkoly. 

Ten začal poněkud neobyčejně. Prvním úkolem totiž byla jízda ve skupinkách na raftech. Ne všem se zdařila a dorazili ke břehu v rozumném čase, avšak na většině žáků byly při plnění tohoto úkolu vidět úsměvné tváře. Učitelé vždy byli na svých místech připraveni k záchranné akci, ke které, musím zmínit, naštěstí nedošlo. 

Byly zde také vědomostní úkoly, které se týkaly turistických značek, dřevin nebo také měst České republiky. Následovala střelba, navíjení hasičské hadice nebo hod balónky. Přišlo také na ne všemi oblíbené plazení pod lany. Pro některé byla největší výzvou střelba, kdy bylo opravdu náročné se terči alespoň přiblížit. 

Nicméně akce byla plná zajímavých úkolů a aktivit. Všichni žáci si společně s učiteli událost užili. Rozhodně patří velké poděkování kantorům, kteří si s přípravou akce dali velkou práci.

Klára Jurašková, sexta