Poděkování od AFS Mezikulturní programy za přijetí zahraničního studenta ke studiu

Je nám ctí hostit u nás zahraniční studenty. Je to obohacení nejen pro ně, ale i pro nás a naše studenty. Velice si vážíme poděkování AFS Mezikulturní programy a možnosti se na těchto výměnných pobytech podílet.