Plenér na bíloveckém zámku

Dne 20. září se výtvarná skupina třídy 2. C účastnila úžasného programu vymyšleného paní profesorkou Janesovou.

Vyzkoušeli jsme si malbu na plátno přímo v prostorách bíloveckého zámku, kde sídlí galerie MORITZ. Měli jsme na výběr mezi malbou krajiny a abstraktním uměním. Vše bylo pod dohledem paní Rosany de Monfort. Atmosféra v zámku byla okouzlující a probudila v nás uměleckého ducha. Obrazy se velice povedly a všichni jsme si to náramně užili.

Adéla Matějová, 2. C