Petice za kvalitní myslivecké zákony

Evropská příroda není v dobrém stavu. Tam, kde je to jen trochu možné, se ale myslivci každý den zapojují do její ochrany, a úspěšně se tak podílí na zajištění její dobré budoucnosti. Přesto někteří politici a úředníci v Bruselu proti myslivosti brojí. Důležité myslivecké postupy a tradice jsou zbytečně omezovány.

V některých zemích existuje tlak na nesmyslné prodlužování zákazů mysliveckého hospodaření s velkými šelmami, a to i v případech, kdy právě myslivci a jejich péče o zvěř byli klíčem k obnově populací. Lov je některými skupinami lživě prezentován jako jedna z hlavních hrozeb pro přírodu, přestože existují jasné důkazy o opaku. Pokud však budou snahy myslivost omezit úspěšné, utrpí tím nejen velké šelmy, ale evropská příroda jako celek.

V celé EU plíživě probíhají snahy myslivost různými způsoby omezit. Někteří politici dokonce navrhují lov (a rybolov) zcela zakázat na 10 % území EU. Proto je tu tato petice. Myslivci musí být vnímáni jako součást řešení problému, a ne nepřátelé.

Více na https://www.cmmj.cz/petice-za-kvalitni-myslivecke-zakony-2/