OZNÁMENÍ O VOLBĚ DO ŠKOLSKÉ RADY

Navržení kandidáti:

Do 3. května 2017 byli navrženi následující kandidáti:

  • Ing. Radim Černín,
  • Eva Dreslerová,
  • Bc. Jiří Král,
  • Kamil Postava.

 

2017-04-19
Č.j. GMK/00280/2017

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 167, odst. (2) a (4) a Zásadami zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

vyhlašuji volby pro období 2017 –2020

do Školské rady při Gymnáziu Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace.

Volby proběhnou přímou volbou, tajným hlasováním následujícím způsobem:

Termín voleb: 18. května 2017,

1 zákonný zástupce nezletilých žáků:

Místo voleb:                Vestibul školy

Čas voleb:                   15.00 – 17.00 hodin

Návrhy kandidátů podávají zákonní zástupci nezletilých žáků předsedkyni volební komise RNDr. Danuši Berkusové prostřednictvím návrhové listiny umístěné v kanceláři č. A – 209 (kancelář zástupkyně ředitele) společně s písemným souhlasným stanoviskem navrženého kandidáta s nominací. Návrhy se mohou podávat nejpozději do 3. května 2017 do 12:00 hodin.

Volební komise bude pracovat ve složení RNDr. Danuše Berkusová, Ing. Zuzana Bialíková a Ing. Šárka Klepáčková.

RNDr. Danuše Berkusová
Předseda volební komise