Oznámení o volbě do školské rady – zástupci zletilých žáků

V pondělí 20. září od 9.30 do 9.45 proběhnou v aule volby 1 zástupce z řad zletilých žáků.

Své návrhy posílejte do středy 15. září na mail dberkusova@gmk.cz.

Navržený zástupce zletilých žáků musí být zletilý a musí s návrhem vyjádřit souhlas.