Oznámení o volbě do školské rady – aktualizováno

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 167, odst. (2) a (4) a Zásad zřizování školských rad při
základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem vyhlašuji volby do Školské rady při Gymnáziu Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace.

Voleni budou:

  • 2 zástupci pedagogických pracovníků
  • 1 zástupce nezletilých žáků – za nezletilé žáky byl navržen jediný kandidát, a to pan Martin Scholz.
  • 1 zástupce zletilých žáků

Dokumenty