OZNÁMENÍ O OPAKOVANÉ VOLBĚ DO ŠKOLSKÉ RADY

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 167, odst. (2) a (4) a Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

Vyhlašuji opakované volby zástupce nezletilých žáků školy pro volební období 2020–2023 do Školské rady při Gymnáziu Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace.

Volby proběhnou přímou volbou, tajným hlasováním následujícím způsobem:

  • Termín voleb:           5. 10. 2020,
  • Místo voleb:                vestibul školy
  • Čas voleb:                   15.30 – 16.00 hodin

Návrhy kandidátů podávají zákonní zástupci nezletilých žáků školy předsedkyni volební komise RNDr. Radmile Horákové elektronicky na adresu rhorakova@gmk.cz společně s písemným souhlasným stanoviskem navrženého kandidáta s nominací. Návrhy se mohou podávat nejpozději do 20. září 2020 do 12:00 hodin.

V současné době je evidován jediný kandidát: Martin Scholz, první ročník

Volební komise bude pracovat ve složení:

RNDr. Radmila Horáková

RNDr. Danuše Berkusová

Mgr. Vít Schindler.

 

RNDr. Radmila Horáková v. r.

Předsedkyně volební komise