Organizace výuky 2. – 6. září 2019

Zahájení školního roku 2019/2020

Pondělí 2. září 2019

Od 7.55 hod. proběhne zahájení školního roku v kmenových třídách s třídními učiteli. Žáci budou seznámeni se školním řádem, poučeni o zásadách bezpečnosti, informováni o případných změnách atp.

Studenti si první den přinesou průkazky na potvrzení. Průkazky a jiné formuláře vybere třídní učitel a nechá je hromadně potvrdit na sekretariátu školy. Studenti prvních ročníků si dále přinesou zálohu na čip (100 Kč).

Ukončení prvního dne:

Nově přijatí žáci (1. B) a žáci Primy: 10.00 hod.
Ostatní studenti: 9.30 hod.

Úterý 3. září 2019

7.55 – 10.30 – burza učebnic pro žáky vyšších ročníků, zapůjčení učebnic pro žáky nižších ročníků gymnázia a třídnické hodiny – bezpečnost ve škole, seznámení se školním řádem, informace o škole online (přístupy žáků, zákonných zástupců), organizační záležitosti

10.40 – 12.25 – výuka dle stálého rozvrhu

Od 4. září 2019 bude výuka probíhat podle stálého rozvrhu. Přihlašovací údaje k systému Škola OnLine obdrží žáci dne 3. září 2019.

Burza učebnic

Dne 3. září 2019 si mohou studenti vyššího gymnázia zakoupit starší učebnice od svých spolužáků. Seznamy učebnic jsou na webových stránkách školy.