Organizace výuky 1. – 5. 9. 2016

Zahájení školního roku 2016/2017

Čtvrtek 1. září 2016

Od 7.55 hod. proběhne zahájení školního roku v kmenových třídách s třídními učiteli. Žáci budou seznámeni se školním řádem, poučeni o zásadách bezpečnosti, informováni o případných změnách atp.

Studenti si první den přinesou průkazky na potvrzení. Průkazky a jiné formuláře vybere třídní učitel a nechá je hromadně potvrdit na sekretariátu školy. Studenti prvních ročníků si dále přinesou zálohu na čip (100 Kč).

Ukončení prvního dne:

Nově přijatí žáci (1. B): 9.30 – 9.45 hod.
Ostatní studenti: 8.45 – 9.00 hod.

Mimořádné rozvrhy

Od 3. 9. 2016 bude výuka probíhat podle stálého rozvrhu.

Burza učebnic pro třídu 1. B

Dne 2. 9. 2016 si mohou studenti prvního ročníku zakoupit starší učebnice od svých spolužáků. Seznamy učebnic jsou na webových stránkách školy.

Prodej stravného

Viz. informace školní jídelny