Organizace slavnostního vyřazení maturantů

Milé absolventky a milí absolventi, vážení rodiče.

Ve středu 24. 6. 2020 proběhne v aule školy slavnostní vyřazení maturantů maturitního ročníku 2020. Z důvodu stále platných omezení a po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Ostrava prosím o dodržení následujících opatření:

  1. Dodržení času vyřazení
  2. Neshromažďování se před školou či v rámci školy
  3. Pohybovat se pouze ve vymezených částech školy
  4. Při prvním vstupu do školy se všichni účastníci akce musí zapsat na prezenční listinu, kde stvrdí aktuální zdravotní stav (absence příznaků COVID 19)
  5. Pohyb ve všech částech budovy je povolen pouze s nasazenou ochranou dýchacích cest (rouška, šálek)
  6. Účast na akci je z kapacitních důvodů povolena pouze absolventům a max. dvoučlennému doprovodu.
  7. Při vstupu bude účastníkům akce kontrolovaná teplota.
  8. Platí zákaz vjezdu do areálu školy a zákaz parkování v areálu školy.

Čas vyřazení:

  • Oktáva – 14:00 – 14:45 hodin
  • 4. B – 15:00 – 15:45 hodin

Absolventi mají z důvodu vyřízení administrativních procedur umožněn vstup v čase cca 60 před zahájením akce. Tento bude upřesněn třídními učiteli.