Opatření proti šíření COVID – 19

Vážení rodiče,

s ohledem k vývoji problematiky týkající se koronaviru Covid – 19 a začínajícím jarním prázdnínám vám sděluji následující důležité informace. Níže uvedený postup byl konzultován s pracovníky epidemiologického oddělení KHS v Novém Jičíně.

V souladu se stanovením ochranných opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádných opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením krajské hygienické stanice je každý občan povinen po svém návratu ze zahraniční dovolené kontaktovat místně příslušnou krajskou hygienickou stanici s žádostí o stanovení dalšího postupu.

V případě Gymnázia Mikuláše Koperníka je tímto kontaktním místem Krajská hygienická stanice v Novém Jičíně.

Kontaktní telefon: oddělení epidemiologické 556 770 385, 386, 384.

V případě, že vám KHS nařídí karanténu, prosím o zaslání této informace na adresu školy.

Pro sledování aktuální situace kolem koronaviru Covid – 19 doporučuji sledovat následující stránky:

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

ODKAZY NA DALŠÍ DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Pavel Mrva