Online konference kariérního poradenství a trhu práce

V úterý 25. 10. měli žáci čtvrtých ročníků možnost zúčastnit se konference kariérního poradenství a trhu práce, kterou pořádala organizace Readycon.

Informace od mnoha přednášejících z rozličných firem a institucí (např. McKinsey & Company, Národní pedagogický institut České republiky, RWE, Raiffeisenbank, ManpowerGroup atd.) ke studentům přicestovaly živě přímo do našeho gymnázia, neboť se jednalo o online konferenci. Na tabulích ve třídách se tak objevovali mluvčí ze světa, do kterého se našim čtvrťákům pomaličku začínají otevírat dveře a na který je nutné dobře se připravit.

Byť během 2,5 hodinové akce bylo prezentováno mnoho informací a ne každý student mohl být zaujat všemi řečníky, přesto zaznělo mnoho podstatného, co by mělo ovlivnit volbu budoucí profese a přístup ke svému sebevzdělávání. Jen namátkou: různé výzkumy se shodují, že přibližně 65% dnešních školáků bude pracovat na pozicích, které dnes ještě neexistují. A již dnes od firem přicházejí ohlasy, že do budoucna pro ně budou atraktivní zejména takoví zaměstnanci, kteří jsou ochotni a schopni se dále vzdělávat nejen oborně, ale také v tzv. měkkých dovednostech.

Kdo si chce v klidu domova některé pasáže konference prohlédnout znovu, má možnost do konce listopadu na www.readycon.live/vysílání.

Mgr. Martin Šrubař