Omezení výuky

Vážení rodiče, milí žáci a milé žákyně.

Dnes jsme byli informováni KHS, že jeden žák našeho gymnázia byl pozitivně testován na COVID 19. Z tohoto důvodu byla žákům a pedagogům, kteří přišli do významného kontaktu s daným žákem, karanténa.

Karanténa se týká žáků třídy 2. B a části žáků Sexta A a pedagogů, kteří v daných třídách vyučovali a nespadají do povolených výjimek z karantény. Karanténa je stanovena do 7. 6. 2021.

Bohužel daná situace nastala v době, kdy na naší škole probíhají maturitní zkoušky.

Z těchto důvodů jsme nuceni přistoupit k částečnému omezení provozu školy, jelikož není v našich silách zabezpečit řádný průběh maturitních zkoušek a současně výuku všech nematuritních tříd.

Důvodem je skutečnost, že 3 pedagogům je nařízená karanténa, 2 pedagogové jsou vysláni na jinou školu jako předsedové maturitních komisí, 4 pedagogové jsou určeni jako stálí členové maturitní komise.

V týdnu 31. 5. – 4. 6. 2021 bude výuka probíhat podle následujícího schématu:

  • pondělí 31. 5. 2021 a pátek 4. 6. 2021 – prezenční výuka všech ročníků, v pondělí první vyučovací hodinu proběhne testování ANT testy
  • Žáci maturitních ročníků (Oktáva A, 4. B)  – maturitní zkouška dle stanoveného harmonogramu (1. – 3. 6. 2021)
  • Žáci nižšího gymnázia (Prima A, Sekunda A, Tercie A, Kvarta A) – po celý týden prezenční výuka dle mimořádného rozvrhu
  • Žáci vyššího gymnázia (Kvinta A, Septima A, 1. B, 1. C, 3. B, 3. C) – ředitelské volno v termínu 1. – 3. 6. 2021, vyučující zadají na období ředitelského volna domácí úkoly a podklady pro samostudium
  • Žáci 2. B a Sexta A – karanténa, stanovení domácích úkolů a samostudiu, do ukončení karantény distanční forma vzdělávání

Apeluji na všechny, aby dbali zvýšené opatrnosti a v případě zjištění příznaků respiračního onemocnění kontaktovali praktického či dětského lékaře.

Současně prosím, aby v případě takového zjištění nebyli žáci z preventivních důvodů posílání do školy.

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví.

Pavel Mrva