Olympiáda v ruském jazyce – školní kolo

Dne  16. prosince 2017 proběhlo školní kolo Olympiády v ruském jazyce, kterého se zúčastnilo 8 studentů z vyššího gymnázia. První tři místa obsadili: Petra Davidová ze 4. B, Michal Kresta ze 4. B a Vojtěch Bittner z 2. B.

Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za odvahu a snahu.

PhDr. Milena Šustrová