Okresní kolo Matematické olympiády – kategorie Z9

Ve středu 24. ledna se ve Středisku volného času Fokus v Novém Jičíně konalo okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z9. Mezi třiceti pozvanými úspěšnými řešiteli školního kola byla také čtveřice žáků kvarty – Michal Bravanský, Marta Čermáková, Tomáš Fešar a Mikuláš Kneifl. Podle jejich slov nebyly úlohy vůbec jednoduché, i přesto zaznamenali úspěch.

Úspěšnými řešiteli okresního kola se stali Mikuláš Kneifl, který se umístil na děleném 6. – 8. místě (13 bodů), a Michal Bravanský, který obsadil 5. místo (15 bodů). Nejlépe si s řešením úloh poradila Marta Čermáková. Z celkového počtu 24 bodů (6 bodů za každou ze čtyř úloh) získala 17 bodů a skončila tak na děleném 3. – 4. místě.

Tímto Martě blahopřejeme. Za vzornou reprezentaci školy děkujeme také chlapcům a všem přejeme úspěch i v dalších ročnících.

Mgr. Jana Michalská