Nezanedbáváme ani prevenci

V dubnu se u nás konalo několik preventivních besed. Pro primu a první ročníky nám organizace E-bezpečí připravila besedu na téma kyberšikany a bezpečí na internetu.

Další beseda byla zaměřena na duševní hygienu. Dopolední workshop pro první ročníky nám připravila organizace Nevypusť duši.

Všechny besedy byly hrazeny z rozpočtu MSK v rámci projektu Preventivní aktivity.   

Mgr. Barbora Šeděnková, Ph.D.