Návštěva partnerského města Bad Neustadt

Naše cesta do Německa nezačala 2. října 2017 na nádraží, ale již o rok dřív, kdy se naše skupina studentů poprvé sešla ve sborovně gymnázia a začala pracovat na projektu Z(a)traceni v čase. Od této chvíle uplynul již více než rok a my měli za sebou spoustu práce a zážitků spojených s celým projektem o odsunu Němců z okolí Bílovce (přednášky s odborníky, pátrání v archivech, rozhovory s pamětníky, příprava a vernisáž naší výstavy, sestavování našeho sborníku a jeho křest), ale teď nás čekal začátek toho nejdůležitějšího – představení výstavy v Německu.

Ráno v pondělí 2. října jsme se setkali na nádraží Ostrava – Svinov a s nadšením vyrazili na naši cestu do Německa. Kvůli komplikacím s dopravou jsme nakonec dorazili do města Bad Neustadt něco před jedenáctou večer. Na nádraží nás přivítali naše hostitelské rodiny a iniciátoři celé návštěvy, kteří si nás následně rozdělili a společně s námi vyrazili domů, kde nás pohostili skvělou večeří a ubytovali.

Následující den jsme vyrazili na prohlídku blízkého Würzburgu, kde jsme, mimo jiné, navštívili místní rezidenci, která je na seznamu památek UNESCO, a poobědvali místní speciality. Město bylo opravdu nádherné, jen schopnosti objednané průvodkyně nás zklamaly. Večer jsme se již v Bad Neustadtu všichni i s hostitelskými rodinami sešli v řecké restauraci, kde jsme se blíže seznámili.

Ve středu jsme navštívili místní gymnázium, kterým nás provedla nová paní ředitelka, a v připravených prostorách jsme nainstalovali naši výstavu, na niž byli všichni velice zvědaví. Odpoledne jsme se pak prošli na zříceninu hradu Salzburg a nakoupili suvenýry (převážně jídlo). Večer jsme se opět všichni sešli v útulné hospůdce.

Čtvrtek byl den pro všechny nejdůležitější, čekalo nás přijetí u starosty města, odpoledne následně vernisáž naší výstavy a představení celého projektu. Ráno jsme se tedy všichni oblékli do toho nejlepšího, co jsme si přivezli, a sešli se na radnici, kde jsme byli přivítáni panem starostou Altrichterem. Po této slavnostní události nás čekala komentovaná prohlídka města Bad Neustadt, jež se nám všem velmi líbila a zavedla nás i do místního muzea. To založili Němci, kteří přišli právě z Bílovce. Po prohlídce jsme se již přemístili do prostor naší výstavy, kde proběhlo její slavnostní otevření a představení projektu Z(a)traceni v čase široké veřejnosti. Naše úsilí bylo s těmi nejlepšími ohlasy přijato i místními pamětníky, kteří období odsunu zažili. Naše práce na projektu tak dovršila zdárně konce a my všichni věděli, že měla smysl a že se bude na vše, co jsme zjistili, vzpomínat, protože jen tak zabráníme tomu, aby se strašné období druhé světové války a odsunu zopakovalo. Před sedmou jsme se přesunuli do jedné z nejlepších restaurací ve městě, kde proběhla slavností večeře na počest celého projektu. Zde jsme se společně rozloučili a poděkovali si za pohoštění a zkušenosti, které jsme si navzájem předali.

V pátek ráno jsme se všichni naposledy sešli na nádraží. Rozloučili jsme se, i nějaká ta slzička ukápla, protože s rodinami jsme se sblížili natolik, že jsme si opravdu za ten týden přirostli k srdci. Nakonec jsme po dlouhém loučení konečně nastoupili do vlaku a vyrazili domů. Cesta se bohužel opět neobešla bez komplikací, a proto jsme do Ostravy dorazili až po jedné ráno. Všichni unavení, ale šťastní, že jsme dojeli, a hlavně plní zážitků z této jedinečné spolupráce, na kterou nikdy nezapomeneme.

Na závěr bychom rádi z celého srdce poděkovali všem, kteří umožnili, abychom tuto jedinečnou zkušenost získali. Víme, že to nebylo jednoduché, opravdu si toho moc vážíme a doufáme, že jsme v Německu dobře reprezentovali naše gymnázium i město Bílovec. Náš největší dík patří paní Brožové, která, i přes všechny nervy, které s námi měla, vydržela až dokonce a bez které bychom byli úplně ztraceni…

Za studenty gymnázia zapojené v projektu Z(a)traceni v čase
Ondřej Gonsorčík, 4. B