Volby zástupce zletilých žáků do školské rady

Ve středu 21. září od 9.30 do 9.45 proběhnou v aule volby 1 zástupce z řad zletilých žáků.

Své návrhy posílejte do úterý 6. září na mail rhorakova@gmk.cz.

Navržený zástupce zletilých žáků musí být zletilý a musí s návrhem vyjádřit souhlas.