Volby do školské rady, 2. kolo – zástupci zletilých žáků

V úterý 18. října od 9.30 do 9.40 proběhnou v aule 2. kolo volby 1 zástupce z řad zletilých žáků.

Své návrhy posílejte do pondělí 3. října na mail rhorakova@gmk.cz.

Navržený zástupce zletilých žáků musí být zletilý a musí s návrhem vyjádřit souhlas.