Třídní schůzky pro nově nastupující ročníky ve šk. roce 2023/2024

Určeno žákům a rodičům přijatých uchazečů, kteří budou od nového školního roku nastupovat k nám. Jedná se tedy o budoucí třídy prima a 1. B.