Online třídní schůzky

Třídní schůzky k začátku školního roku.

Proběhnou v online formě na platformě Zoom. Přihlašovací údaje, příp. také stručný návod pro přihlášení, obdrží rodiče od svých třídních vyučujících.