Nabídka volného pracovního místa

Pozice: Učitel/učitelka

Aprobace: Ch + Bi nebo Ch + jiný předmět (nejlépe Fyzika)

Místo výkonu práce: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Pracovní poměr: doba určitá (po zapracování možnost změny na dobu neurčitou)

Platové zařazení: dle platné legislativy (12. platová třída, platový stupeň dle praxe)

Požadované vzdělání: VŠ v magisterském studijním programu, aprobace Ch + Bi nebo Ch + jiný předmět (nejlépe fyzika)

Jiné požadavky/poznámky: plný pracovní úvazek

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020

Přihlášku vč. životopisu s uvedením pracovních zkušeností a doklady nejvyššího dosaženého vzdělání zašlete do 19. 6. 2020 písemně na doručovací adresu:

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace
17. listopadu 526/18
743 01 Bílovec

Obálku prosím označte: „Neotvírat – výběrové řízení 2/2020“

nebo

elektronicky na adresu: pmrva@gmk.cz,

v předmětu emailu prosím uveďte „Výběrové řízení – 2/2020“

Další informace poskytne:     Mgr. Pavel Mrva
Tel.:    556 411 071
Mobil: +420 731 697 288
Email: pmrva@gmk.cz
web:    www.gmk.cz