Nabídka kroužků 2018/2019

Nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019.

Naše gymnázium opět připravilo řadu zájmových kroužků pro vyplnění volného času a k rozšíření znalostí, vědomostí a dovedností.

Anotace

Jazykové kroužky

 • Němčina jednoduše a hravě 1 (Mgr. Vít Šustek)
  Kroužek je určen pro zájemce z nižšího gymnázia, případně ze ZŠ.
  Počet účastníků by měl být v rozsahu 5 – 15, cílem kroužku je příjemnou hravou formou seznámit zájemce se základy výslovnosti a komunikace v NJ v úrovni A1, zvýšit zájem o výuku NJ z důvodu potřeby tohoto jazyka v profesním životě.
  Termín konání: pondělí odpoledne (čas bude přizpůsoben zájemcům)
 • Konverzace NJ (Mgr. Vít Šustek, Mgr. Marie Indráková)
  Kroužek je určen pro zájemce z vyššího gymnázia, počet účastníků by měl být v rozsahu
  5 – 10, cílem kroužku je zlepšit schopnost komunikace v tomto jazyce v úrovni B1 – B2,
  tímto žáky intenzivněji připravit k maturitě a pro jejich další profesní život, případně certifikáty v NJ.
  Termín konání: po domluvě s účastníky
 • Francouzština – pro začátečníky
  Kroužek je určen pro zájemce z nižšího gymnázia, případně ze ZŠ.
  Počet účastníků by měl být v rozsahu 5 – 15, cílem kroužku je příjemnou hravou formou seznámit zájemce se základy výslovnosti a komunikace ve FJ v úrovni A1, zvýšit zájem o výuku.
  Termín konání: bude upřesněn
 • Konverzační kroužek z francouzského jazyka
  Prohloubení slovní zásoby k maturitním tématům a tématům, které zajímají současnou mládež.
  Termín bude stanoven po dohodě se zájemci
 • Anglický jazyk – konverzace v AJ
  Připravujeme ve spolupráci s jazykovou školou.
 • Kurzy pro získání certifikátu FCE (ve spolupráci s Cloverleaf)
  Jazykové zkoušky Cambridge English Language Assessment patří k nejprestižnějším mezinárodním zkouškám z angličtiny. Jazyková škola Cloverleaf se v roce 2010 stala autorizovaným centrem zkoušek Cambridge English a nabízí složení některé z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek.
  Určeno žákům třetích a čtvrtých ročníků.
  Informace budou žákům předány v průběhu prvního týdne v září.
 • Konverzace v jazyce ruském (Mgr. Jana Michalská)
  Kroužek je určen pro žáky vyššího gymnázia (především pro 3. a 4. ročník) a je zaměřen na přípravu k maturitní zkoušce. Obsah semináře: procházení maturitních okruhů, zaměření na samostatný ústní projev / konverzaci, opakování čí prohlubování gramatiky.
  Termín bude stanoven po dohodě se studenty (pravděpodobně v pondělí ve 14.00 nebo v pátek ve 14.00)

Přírodovědné a polytechnické kroužky

 • Biochemický kroužek (Mgr. Martina Lubojacká)
  Biochemický kroužek je určen studentům vyššího stupně gymnaziálního studia. Je zaměřen na studium chemické problematiky zaměřené na problematiku biochemických cyklů probíhajících v tělech živých organismů s návazností na informace týkající se novinek ve studiu přírodních chemických látek. Kroužek je taktéž určen pro budoucí studenty medicíny, veterinárního lékařství a hygieny, farmacie, potravinářství atd.
  Kroužek bude probíhat v chemické učebně gymnázia pravidelně ve středu od 13.20 do 14.05.
 • Pharmíci (Mgr. Martina Lubojacká)
  Farmakologický kroužek s názvem Pharmíci je určen studentů vyššího gymnázia, kteří z hlediska svého profesionálního vývoje budou mít zájem se v budoucnu vzdělávat ve studiu přírodovědných oborů jako je např. farmacie, medicína, veterina, atd. Hlavní náplní kroužku budou experimentální pokusy k detekování základních chemických složek léků podle Českého lékopisu, základy přípravy léčiv, orientace v základech farmakologického názvosloví. Kroužek bude dále obohacen o základní principy přípravy domácí kosmetiky. Cílem je taktéž podpořit mezipředmětové vztahy předmětu chemie s biologií v rámci botanické problematiky sběru, sušení a užívání bylinek jako jednoho ze základních forem léčení různých nemocí.
  Termín: Středa 7 vyučovací hodina
 • Chemické praktikum (Mgr. Jan Hruška)
  Kroužek je určen pro zájemce o chemii, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a vědomosti z oblasti anorganické chemie. V praxi si ověří některé teoretické poznatky. Kroužek je určen pro žáky od 15 let.
  Termín bude upřesněn.
 • Kroužek kybernetiky pro děti a mládež od 8 do 10 let, od 11 do14 let
  VÝUKA A VÝVOJ, PROGRAMOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT NA SOFISTIKOVANÝCH STAVEBNICÍCH LEGO MINDSTORM A EV3, KTERÉ SE PROGRAMUJÍ V JAZYCE C, LABVIEW,NXT,EV3. STAVEBNICE OBSAHUJE VÝVOJOVÉ SADY A CELOU ŘADU SENZORŮ PRO APLIKOVÁNÍ A UKÁZKY FYZIKÁLNÍCH PRINCIPŮ MĚŘENÍ NEELEKTRICKÝCH VELIČIN.ELEKTRONIKA – NÁVRH, VÝVOJ A MĚŘENÍ ELEKTRONIKY SMD A VYUŽITÍ ATRAKTIVNÍCH STAVEBNIC S MODERNÍ PŘÍSTROJOVOU MĚŘICÍ TECHNIKOU POUŽÍVANOU V PRAXI.
  PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ POMOCÍ PROGRAMOVATELNÝCH AUTOMATŮ, VÝVOJ VIZUALIZAČNÍHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ, PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C#.
  SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI PRINCIPY VÝVOJE A INOVACÍ TECHNICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PREZENTACE VÝSLEDKŮ VÝVOJE A JEJICH DUŠEVNÍ OCHRANA.
  Kroužek probíhá celoročně 3 hodiny co 14 dnů v učebně IVT na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci v čase od 14:15 hodin do 17:15 hodin. Den bude určen tak, aby bylo vyhověno většině zájemců.
 • Termín: středa (pouze každý lichý týden) od 14.00 – první setkání 10. října 2018

Sportovní kroužky

 • STYXík  I. (Mgr. Markéta Ondrušová)
  Charakteristika: Kroužek STYxík se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových dovedností a schopností žáků základních škol v oblasti gymnastiky. Žáci si osvojují základní gymnastické cviky a postupně získávají zkušenosti s párovou akrobacií. Termín: středa 13.45 – 14.45 malá tělocvična GMK.
 • STYXík II. (Mgr. Markéta Ondrušová)
  Charakteristika: Kroužek STYxík se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových dovedností a schopností žáků základních škol v oblasti gymnastiky. Žáci si osvojují základní gymnastické cviky a postupně získávají zkušenosti s párovou akrobacií. Termín: středa 14.50 – 15.50 malá tělocvična GMK.
 • STYXík III. (Mgr. Markéta Ondrušová)
  Charakteristika: Kroužek STYxík se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových dovedností a schopností žáků základních škol v oblasti gymnastiky. Žáci si osvojují základní gymnastické cviky a postupně získávají zkušenosti s párovou akrobacií. Termín: středa 15.50 – 16.35 malá tělocvična GMK.
 • Jóga (Mgr. Markéta Ondrušová)
  Anotace: Kroužek jógy se zaměřuje meditaci, cvičení asán a závěrečnou relaxaci. Termín: pátek 13.45 malá tělocvična GMK.
 • Styxáček (Mgr. Sylva Roháčková)
  Základy sportovní gymnastiky a akrobacie v párech (cvičení na gymnastickém nářadí – bradla, prostná, přeskok, kruhy, koberec, správné posilování, základy párové akrobacie, jednoduché taneční vazby). Termín: středa 14.00-16.00 hala GMK.
 • Basketbalový kroužek (Mgr. Jan Baláš, Tomáš Berger)
  Minimální počet žáků: 10
  Maximální počet žáků: 24
  Charakteristika: Žáci mají možnost zdokonalit svou herní činnost z hodin TV. V kroužku bude kladen důraz na rozvoj driblingu, individuální herní činnosti – bránění, útočení, střelba; nácvik týmové herní činnosti – zónová obrana, osobní obrana. Hra 3 na 3, 5 na 5
  Termín bude upřesněn
 • Zdravé cvičení (Mgr. Barbora Šeděnková)
  Kroužek je zaměřen na rozvoj pohybových schopností dívek i chlapců. Specializuje se na cvičení, které příznivě ovlivňuje držení těla a funkci páteře.
  Obsahem budou cviky na posílení hlubokého stabilizačního systému páteře, břišních i zádových svalů a také cviky zvyšující celkovou flexibilitu.
  Součástí bude také relaxační cvičení, základy jógy a cvičení na gymnastických míčích.
  Termín je pátek 13.30 – 14.30 hod
 • Kondiční posilování (Mgr. Ivana Šlachtová)
  Cvičení je zaměřené na posílení všech svalových skupin a vyrovnávání svalových dysbalancí. Během cvičení dochází k rozvoji motorických dovedností, nárůstu síly, koordinaci pohybů a ke kardiovaskulárnímu rozvoji.
  Cvičí se převážně s vlastní váhou těla. Někdy se při cvičení mohou využít pomůcky, např. BOSU, TRX, medicinbaly, švihadla, švédská bedna, velké míče, malé míče a další. Při cvičení je též možné využít posilovnu.
  Cvičení je vhodné pro holky i kluky.
 • Horolezecký kroužek (Leoš Lyčka)
  Umělá stěna
  Termín – každý čtvrtek – 15.45 – 16.45

Kroužky hudební a výtvarné

 • Sborový zpěv 1 (Mgr. Jindřich Foltas)
  Sborové zpívání zaměřené na folk, spirituály a lidové písně.
  Termín – středa 7 – 7.45, úprava podle rozvrhu a po domluvě s žáky.
 • Sborový zpěv 2 (Mgr. Radmila Štípková)
  Sborové zpívání – 1-2 x týdně
  Termín – středa – úprava podle rozvrhu a po domluvě s žáky.

Náboženství

 • Římskokatolické náboženství  (Mgr. Jindřich Foltas)
  Bude otevřeno nejméně při počtu 5 žáků, den a čas po domluvě s žáky, témata z fundamentální, dogmatické a morální teologie, církevních dějin, liturgiky, výklad biblických textů – lectio divina.

Ostatní kroužky

 • Šachový kroužek (Břetislav Falhar)
  Termín – středa 13.30
 • Modelářský klub (Zdeněk Fotlýn)
  Papírové modely, věk není omezen, nulové zápisné. Informace na telefonním čísle: 605 888 502
  Termín: každé pondělí a úterý 15.00 – 18.00
 • Psaní všemi deseti (Mgr. Šárka Klepáčková, Mgr. Magdalena Miláková)
  Psaní hmatovou metodou všemi deseti. Kurz je určen pro žáky nižších ročníků gymnázia.  2 skupiny žáků (max.10-15 studentů ve skupině)
  Termín – předpoklad 0. hodina ve středu, nebo dle domluvy