Nabídka kroužků 2016/2017 – aktualizováno

Nabídka kroužků pro školní rok 2016/2017.

Anotace

Jazykové kroužky

 • Němčina jednoduše a hravě 1 (Mgr. Marie Indráková)
  Kroužek je určen pro zájemce z nižšího gymnázia, případně ze ZŠ.
  Počet účastníků by měl být v rozsahu 5 – 15, cílem kroužku je příjemnou hravou formou seznámit zájemce se základy výslovnosti a komunikace v NJ v úrovni A1, zvýšit zájem o výuku NJ z důvodu potřeby tohoto jazyka v profesním životě.
  Termín konání: pondělí odpoledne (čas bude přizpůsoben zájemcům)
 • Němčina jednoduše a hravě 3 (Mgr. Vít Šustek)
  Kroužek je určen pro zájemce z nižšího gymnázia, případně ze ZŠ, kteří již absolvovali kroužek v minulých letech, případně se již někdy němčinu učili.
  Počet účastníků by měl být v rozsahu 5 – 15, cílem kroužku je příjemnou hravou formou seznámit zájemce se základy komunikace v NJ v úrovni A1, zvýšit zájem o výuku NJ z důvodu potřeby tohoto jazyka v profesním životě.
  Termín konání: pondělí/úterý odpoledne (předběžně, bude přizpůsobeno zájemcům)
 • Konverzace NJ (Mgr. Vít Šustek, Mgr. Marie Indráková)
  Kroužek je určen pro zájemce z vyššího gymnázia, počet účastníků by měl být v rozsahu 5 – 10, cílem kroužku je zlepšit schopnost komunikace v tomto jazyce v úrovni B1 – B2, tímto žáky intenzivněji připravit k maturitě a pro jejich další profesní život, případně certifikáty v NJ.
  Termín konání: po domluvě s účastníky

Přírodovědné a polytechnické kroužky

 • Biochemický kroužek (Mgr. Martina Lubojacká)
  Biochemický kroužek je určen studentům vyššího stupně gymnaziálního studia. Je zaměřen na studium chemické problematiky zaměřené na problematiku biochemických cyklů probíhajících v tělech živých organismů s návazností na informace týkající se novinek ve studiu přírodních chemických látek. Kroužek je taktéž určen pro budoucí studenty medicíny, veterinárního lékařství a hygieny, farmacie, potravinářství atd.
  Kroužek bude probíhat v chemické učebně gymnázia pravidelně ve středu od 13.20 do 14.05.

 

 • Kroužek kybernetiky pro děti a mládež od 8 do 10 let, od 11 do14 let
  VÝUKA A VÝVOJ, PROGRAMOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT NA SOFISTIKOVANÝCH STAVEBNICÍCH LEGO MINDSTORM A EV3, KTERÉ SE PROGRAMUJÍ V JAZYCE C, LABVIEW,NXT,EV3. STAVEBNICE OBSAHUJE VÝVOJOVÉ SADY A CELOU ŘADU SENZORŮ PRO APLIKOVÁNÍ A UKÁZKY FYZIKÁLNÍCH PRINCIPŮ MĚŘENÍ NEELEKTRICKÝCH VELIČIN.ELEKTRONIKA – NÁVRH, VÝVOJ A MĚŘENÍ ELEKTRONIKY SMD A VYUŽITÍ ATRAKTIVNÍCH STAVEBNIC S MODERNÍ PŘÍSTROJOVOU MĚŘICÍ TECHNIKOU POUŽÍVANOU V PRAXI.
  PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ POMOCÍ PROGRAMOVATELNÝCH AUTOMATŮ, VÝVOJ VIZUALIZAČNÍHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ, PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C#.
  SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI PRINCIPY VÝVOJE A INOVACÍ TECHNICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PREZENTACE VÝSLEDKŮ VÝVOJE A JEJICH DUŠEVNÍ OCHRANA.
  Kroužek probíhá celoročně 3 hodiny co 14 dnů v učebně IVT na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci v čase od 14:15 hodin do 17:15 hodin. Den bude určen tak, aby bylo vyhověno většině zájemců.

Kroužky TV

 • Kondiční posilování (Mgr. Markéta Ondrušová)
  Kondiční posilování je zaměřeno na podporu a rozvoj zdraví. Cvičení je vhodné pro může a ženy. Napomáhá odstraňovat špatné pohybové stereotypy, rozvíjí svalovou sílu i vytrvalost, pomáhá formovat postavu a správné držením těla. Důraz je kladen nejen na správné technické provádění posilovacích cviků, ale i kvalitní zahřátí a rozcvičení (příprava organismu na zátěž) a účelně prováděný strečink v průběhu i po cvičení. Při cvičení se využívá vlastní váha cvičence, posilovací pomůcky a další náčiní.
  Termín konání: po domluvě s účastníky
 • STYXík (Mgr. Markéta Ondrušová)
  Kroužek STYxík se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových dovedností a schopností žáků základních škol v oblasti gymnastiky. Žáci si osvojují základní gymnastické cviky a postupně získávají zkušenosti s párovou akrobacií.
  Termín: pátek 13. 30-15. 30 malá tělocvična GMK.
 • Styxáček (Mgr. Sylva Roháčková)
  Základy sportovní gymnastiky a akrobacie v párech (cvičení na gymnastickém nářadí – bradla, prostná, přeskok, kruhy, koberec, správné posilování, základy párové akrobacie, jednoduché taneční vazby).Termín: středa 14.00-16.00 malá tělocvična GMK.
 • Basketbalový kroužek (Mgr. Jan Baláš)
  Minimální počet žáků: 10
  Maximální počet žáků: 24
  Charakteristika: Žáci mají možnost zdokonalit svou herní činnost z hodin TV. V kroužku bude kladen důraz na rozvoj driblingu, individuální herní činnosti – bránění, útočení, střelba; nácvik týmové herní činnosti – zónová obrana, osobní obrana. Hra 3 na 3, 5 na 5
  Termín bude upřesněn
 • Pohybové studio (Mgr. Barbora Šeděnková)
  Určeno pro dívky nižšího gymnázia (prima – kvarta). Kroužek pohybové studio je zaměřen na rozvoj pohybových schopností dívek, zejména na rozvoj rytmických schopností. V doprovodu hudby si budou dívky osvojovat základní kroky aerobiku, step aerobiku, základy tance a rytmické gymnastiky.
  V rámci kroužku budou dívky s hudebním doprovodem také posilovat, a to především fázické svaly, a protahovat svaly posturální.
  Součástí bude také relaxační cvičení, základy jógy a cvičení na gymnastických míčích.

Kroužky hudební a výtvarné

 • Sborový zpěv 1 (Mgr. Jindřich Foltas)
  Sborové zpívání zaměřené na folk, spirituály a lidové písně.
  Termín – středa 7 – 7.45, úprava podle rozvrhu a po domluvě s žáky.
 • Sborový zpěv 2 (Mgr. Radmila Štípková)
  Sborové zpívání – 2 x týdně
  Termín – středa úprava podle rozvrhu a po domluvě s žáky.
 • Od akční malby ke klasické kresbě (Mgr. Radim Bejlovec)
  Kurz Vás provede základy klasických disciplín (např. olejomalba, kresba uhlem apod.), ale zkusíme také street art, vyrazíme do galerií i do ateliérů současných umělců, kteří žijí a tvoří v našem regionu. Součástí kurzu je i malba venku, v plenéru.

Náboženství

 • Římskokatolické náboženství  (Mgr. Jindřich Foltas)
  Bude otevřeno nejméně při počtu 5 žáků, den a čas po domluvě s žáky, témata z fundamentální, dogmatické a morální teologie, církevních dějin, liturgiky, výklad biblických textů – lectio divina.