Muzejní kufříky

Naše spolupráce s bíloveckým muzeem pokračuje. V listopadu jsme navázali na úspěšný projekt muzejních „Kufříků“. V tomto školním roce je pozornost zaměřena na tzv. osudové osmičky, tedy na roky 1918, 1938 a 1948 v Československu, což odpovídá učivu probíranému v kvartě a pak ve 3. ročníku vyššího gymnázia. Pro studenty je projekt zajímavý (aspoň doufám) už tím, že se neodehrává v tradiční učebně, ale musíme si za ním dojít do muzea. Pro ty, kteří nejsou Bílovkou křtěni, je to často první návštěva zmiňované instituce. V podkroví krásné barokní budovy se pak mohou za přispění lektorky seznámit s konkrétními předměty a dokumenty daného období, zamyslet se nad nimi a pak prezentovat svůj pohled.

Děkujeme muzeu za zprostředkování takto zpestřené výuky dějepisu.

P. Andreeová