Moudrost bez lásky činí hrozným…

Dnes jsme měli ve škole dalšího zajímavého hosta. Přijel mezi nás farář z velké sídlištní farnosti v Ostravě Zábřehu, otec Víťa Řehulka. Jeho beseda o křesťanských hodnotách v dnešním světě volně navázala na přednášku o Bibli, kterou měl u nás v říjnu otec Lumír Tkáč.

Spravedlnost bez lásky činí tvrdým…

Odpovědnost bez lásky činí bezohledným…

Povinnost bez lásky činí mrzutým…

Bohatství bez lásky činí lakomým…

Moudrost bez lásky činí hrozným…

Přátelství bez lásky činí falešným…

Pořádek bez lásky činí malicherným…

Čest bez lásky činí domýšlivým…

Víra bez lásky činí fanatickým…

Život bez lásky je prázdný.

Mgr. R. Bejlovec