Monitoring ptačích chorob

 

V lednu proběhl 3. ročník projektu Ptačí hodinka. V okrese Nový Jičín se do projektu zapojilo 313 osob, což je meziroční nárůst o 46 dobrovolníků. Nejčastěji byli na krmítku pozorováni sýkora koňadra, vrabec domácí a vrabec polní. Méně potěšující je to, že u všech zmiňovaných druhů došlo k výraznému poklesu počtu pozorovaných jedinců. Až na výjimky je ale tento trend patrný u většiny běžných ptačích druhů.

Podrobné výsledky můžete dohledat na webových stránkách www. ptacihodinka.birdlife.cz.

Nyní se ptačí nadšenci mohou zapojit do nového projektu občasné vědy – Monitoring ptačích chorob.

Cílem projektu České společnosti ornitologické (ČSO) je zmapovat rozšíření ptačích chorob. Tyto informace jsou velice důležité jak pro vědecký výzkum, tak zejména pro vlastní ochranu pěvců.

Zapojení do projektu je velice snadné. Na webových stránkách ČSO stačí vyplnit krátký formulář, do kterého napíšete nález nemocného či uhynulého pěvce ze svého okolí. Podstatnou informací je datum, čas, místo a počet jedinců. Pomoci může i fotografie.

Typickými znaky onemocnění jsou malátnost a netečnost. Pták často ani nemá sílu před námi uletět, je načepýřený, může mít přivřené oči nebo problémy s dýcháním. V některých případech hynou přímo na krmítku či v jeho okolí. Podrobnosti o ptačích nemocech opět naleznete na stránkách ČSO.

Děkuji všem dobrovolníkům a přeji krásné procházky jarní přírodou.

Mgr. Pavel Mrva, člen ČSO, ČSV, ČMMJ