Mlýn Herber

Dne 22. 10. 2015 proběhl na naší škole první projektový den v tomto školním roce. Uvažovali jsme, kam bychom se mohli jako třída vydat. Naši paní učitelku napadl Mlýn Herber. Jeho existence sahá někam ke konci 14. století a funguje dodnes. Zásobuje moukou nejen malé obchody, ale i velké pekárny a podniky. Po příjezdu do mlýna jsme si vyslechli krátkou přednášku o historii mlýna a poté už začala samotná exkurze výroby mouky, která je jednou ze základních a nezbytných surovin pro výrobu potravin. Dověděli jsme se spoustu zajímavých informací o tom, jak se docílí těch nejlepších obilných zrn, nebo která mouka má nejjemnější či nejhrubší zrnitost. Po všech těchto náročných krocích výroby pak následovala pro nás ta nejzajímavější část, a to balírna samotné mouky, která nás velice překvapila. Mouku bereme jako surovinu, která nesmí chybět v žádné domácnosti. Představit si, kolika procesy musí projít, aby z ní byla mouka tak, jak ji známe my ze supermarketu, si už dokáže představit málokdo. My, studenti třídy 2. B, to už po této exkurzi víme a vděčíme za to především našemu průvodci ing. Miroslavu Lichnovskému, zaměstnanci mlýna Herber, a naší paní třídní profesorce Fojtíkové.

Tereza a Vanda Sýkorovy, 2. B
Foto: Karolína Bambasová, 2. B