Mluvíme se světem

Dne 6. 3. a 13. 3. 2018 se uskutečnily na gymnáziu dva mezinárodní rozhovory přes Skype mezi našimi a španělskými studenty. V obou případech se jednalo o studenty posledního ročníku gymnázií, většina měla složenou cambridžskou zkoušku z angličtiny úrovně CAE nebo FCE. Za naše gymnázium promlouvala dvě děvčata a dva chlapci z třídy 4. A , poprvé A. Drobná a D. Wenhardtová, J. Groman a J. Melecký, 13. 3. byli z důvodů nemoci A. Drobné a J. Meleckého účastni M. Matula a E. Kaschná .

Po přihlášení na svůj účet se studenti pozdravili a pronesli pár seznamovacích vět. Jejich úkolem bylo vyměnit si názory na několik zvolených témat, která předem neznali, vybrat jedno, o kterém budou mluvit, a odmítnout ta témata, která jim nevyhovují. Z různých možností to byla např. imigrace, sexuální otázky, drogy, kultura a mládež, vztah k historii…

Druhou částí jejich pohovoru bylo řešení logických úloh v angličtině a na závěr popis obrázku provedený jednou a poté druhou stranou. Jejich hovory se nahrávaly a budou použity jako podklad výzkumu v oblasti multikulturality ve vzdělání.

Na závěr je nutno říci, že naši studenti si vedli velmi dobře a byli pochváleni španělskou stranou za výkony i odpovědný přístup k provádění výzkumu znalostí v angličtině.

PhDr. Ladislava Rychlíková