Michal Bravanský zvítězil v celostátním kole SOČ

Žák sexty Michal Bravanský dosáhl mimořádného úspěchu a při své premiérové účasti obsadil v kategorii 18 Informatika 1. místo. Tomuto úspěchu předcházela několikaměsíční práce na projektu Měj Přehled: agregátor zpráv, sepsání projektu do písemné podoby, natočení videa a kvalifikace do celostátního kola přes kolo krajské. Celostátní kolo bohužel opět probíhalo online formou, kdy v sobotu musel zodpovědět písemně přes fórum soutěže otázky poroty. Potom už nezbylo nic jiného než čekat na výsledky. Michalova práce byla porotou z 16 soutěžních prací ohodnocena jako nejlepší a Michal tak zvítězil. Vítězství je to o to cennější, že většinu soutěžících tvořili studenti o dva roky starší se svými maturitními pracemi.

Práce byla nominována na účast v zahraniční soutěži, kdy by měl v říjnu v Praze proběhnout užší výběr z navržených prací. Doufejme, že už krize koronaviru bude úspěšně za námi a výběr proběhne prezenční formou. Věříme, že Michal prokáže nejen své odborné znalosti, ale i znalost angličtiny a do některé ze soutěží se nominuje.

Přejeme Michalovi hodně úspěchů nejen v pokračování této soutěže, ale i v dalším studiu.

Mgr. Svatava Fojtíková