Mezinárodní finále Spievam po francúzsky

V pátek 26. května 2023 se v Banské Bystrici konalo Mezinárodní finále soutěže Spievam po francúzsky. Českou republiku v kategorii nad 18 let reprezentovala písní Faufile od kanadské interpretky Charlotte Cardin Zuzana Sobotková ze 3. B a Nela Harvey z kvinty jako její klavírní doprovod a písní Voila od Barbary Pravi Lucie Heiníková, studentka 2. ročníku medicíny na Palackého univerzitě v Olomouci, a Vojtěch Klos z 1. B jako její klavírní doprovod. V porotě usedl kulturní atašé Francouzského velvyslanectví na Slovensku, ředitel banskobystrické pobočky Francouzské aliance a také odborníci na kvalitu zpěvu z Akademie múzických umění v Praze. Obstát před takovými porotci nebylo snadné. A konečný verdikt? 1. místo pro Zuzku s Nelčou a 4. místo pro Lucku s Vojtou. Tento výsledek předčil veškerá naše očekávání a účinkujícím za něj děkujeme. Byl to nádherný a pro všechny zúčastněné obohacující zážitek. Rovněž bychom touto cestou poděkovali paní učitelce ZUŠ Anežce Gebaurové za hudební aranže a panu učiteli GMK Vojtěchu Skotnicovi za skvělý řidičský výkon a pohodlné cestování.

Za kabinet francouzštiny
Mgr. Markéta Tesařová