Memoriál Šárky Pravdové

Logo

Memoriál jsme se rozhodli uspořádat na počest PaedDr. Šárky Pravdové, bývalé profesorky našeho gymnázia. Nebyla to totiž ledajaká učitelka matematiky. Díky svému spravedlivému a ohleduplnému přístupu a zábavným, avšak přínosným hodinám, si ji studenti velmi oblíbili. Probudila v nich zájem o matematiku, u některých se její zásluhou stala matematika i jejich zálibou, ba dokonce životní náplní. Po mnoha letech vyučování v Bílovci byla však nucena kvůli zdravotním potížím školu dočasně opustit. Všichni jsme s ní v boji s těžkou nemocí soucítili, a když se po roce a půl vrátila, všem se ulevilo, že bude v pořádku. Jenže zákeřná nemoc se opět vrátila a naše milovaná a vážená paní profesorka dne 2. 9. 2015 nemoci podlehla.

Nejen jako skvělá učitelka, ale i jako dobrosrdečný člověk s veselou povahou zůstane v paměti všech, kteří měli to štěstí ji poznat a být jejími studenty.

V důsledku této velké ztráty bychom my, studenti gymnázia, chtěli zorganizovat matematickou soutěž pro studenty nižšího gymnázia. Potěšilo by nás, kdyby se tato soutěž stala tradicí a mohli bychom si tak vždy 13. listopadu (v den, kdy by Šárka slavila narozeniny) její památku připomenout.