Masterclasses Opava

Jak být částicovým fyzikem?

V prostorách Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) v Opavě se ve čtvrtek 11. dubna 2019 uskutečnil již čtvrtý ročník International Masterclasses (IMC) – Hands on Particle Physics. Čtyři desítky studentů ze středních škol, a letos dokonce i jeden ze základní školy, se rozhodly strávit den zkoumáním částicové fyziky.

Celodenní projekt odstartoval přednáškou dr. Mikuláše Gintnera z ČVUT o podivnostech mikrosvěta a plynule navázal přednáškou dr. Josefa Juráně z Ústavu fyziky (ÚF) FPF s jeho pohledem na to, jak zkoumáme svět mikročástic dnes. Obě přednášky spěly k jedinému cíli, a to seznámit studenty s detektorem ATLAS, jenž slouží k záznamu událostí odehrávajících se bezprostředně po srážkách protonových páru na urychlovači LHC.

Po obědové přestávce se program přesunul k praktické části. Mgr. Kateřina Goluchová a Berenika Čermánková nás seznámily se softwarem HYPATIA a poté se již studenti vrhli na samostatné analyzování reálných dat z detektoru ATLAS. Celý den byl završen videokonferencí, ve které společně s dalšími čtyřmi týmy studentů ze Slovenska, Itálie, Španělska, USA a moderátory z CERNu zhodnotili a porovnali výsledky jednotlivých analýz.

více na: http://mc.physics.cz

Vendula Doubravská