Máme opět vítěze v ruském překladu

V XIX. ročníku překladatelské soutěže Den s překladem, kterou pořádá Filozofická fakulta Ostravské univerzity pro studenty SŠ od roku 2018, po loňském vítězství student maturitního ročníku Daniel Lochman letos opět zaujal porotu svým literárním výkonem a dosáhl tak na příčku nejvyšší.
Soutěž je jediná svého druhu v ČR a je určena výhradně studentům cizích jazyků, kteří teprve získávají první zkušenosti s překlady nejrůznějších textů současné i starší beletrie a poezie.
U překladu uměleckého textu z ruského jazyka si Daniel ověřil, že v této náročné práci se nelze spoléhat na strojový překlad s pomocí nástrojů AI. Překladatel totiž musí vyhledávat historické souvislosti, dobové reálie, pracovat s výkladovým slovníkem, vhodně vystihnout prožitky a mít cit pro češtinu, aby svým dílem zaujal čtenáře. To vše se v Danielově případě sešlo díky jeho zájmu o literaturu, historii a obrovskému nadšení a chuti na sobě pracovat a dále se rozvíjet.
Jsme na Daniela pyšní o to víc, že obhájit vítězství je vždy těžší, svazující, ale i motivující. A pak, že „dvakrát do stejné řeky nevstoupíš“. Upřímně mu blahopřejeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a věříme, že jako student VŠ bude ve svých zdařilých překladatelských počinech pokračovat a prohlubovat tak svůj talent a schopnosti.

Mgr. Marcela Bittnerová