Literární exkurze

Pátek 15. 4. 2016 byl pro mnoho studentů 9. tříd dnem s velkým D, protože je čekaly přijímací zkoušky na střední školu.

Pro nás, studenty 2. ročníků gymnázia, to byl den, kdy jsme nezasedli do školních lavic a nemuseli se učit. O půl deváté ráno jsme vyjeli z Bílovce směr město Fulnek, s kterým jsou neodmyslitelně spjata jména jako Jan Amos Komenský, Petra Kvitová či Adolf Turek.

No a právě kvůli Učiteli národů jsme do Fulneku jeli. V Památníku Jana Amose Komenského ve Fulneku jsme si vyslechli výklad a pak následovala samotná prohlídka památníku. Měli jsme možnost si prohlédnout expozici, která byla věnována pobytu J. A. Komenského ve Fulneku v letech 1618-1621.

Následně jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina se vydala prohlédnout si kostel sv. Josefa, kde jsme měli možnost podívat se do sklepení samotného kostela. Druhá skupina se vydala do přírody na místo, kde vyučoval Jan Amos Komenský. Potom se skupiny vyměnily.

Výlet se vydařil i přes deštivou předpověď počasí, která se naštěstí nevyplnila. My, studenti druhých ročníků, jsme poznali kousek našeho kraje a získali jsme nové informace, které můžeme využít nejen v hodinách českého jazyka, ale i v dějepise.
Tereza a Vanda Sýkorovy, 2. B

Mgr. Alena Kubánková