LinkedIn Summit 2019

Jakub Zegzulka z kvinty vystoupil 12. 6. 2019 na konferenci LinkedIn Summit 2019 v Praze s příspěvkem  o teenagerech a celkově mladých lidech na síti  Linkedinu. Akce proběhla v prostorách konferenčního centra Cubex Centrum Praha.

O této profesionální sociální síti zde přednášeli  nejen  zástupci společnosti  z Londýna a Dublinu, ale i  partneři, kteří  síť využívají ať už v oblasti marketingu, prodeje či HR. Jakub  byl osloven jako jeden z  nejmladších uživatelů  této sítě, kterou aktivně využívá k budování kontaktů a získávání inspirace. Měl možnost vyjádřit názor na využití této sítě pro lidi v jeho  věku, kteří budou vstupovat na pracovní trh. Linkedin v  Česku se za poslední roky stal velmi populární profesionální sítí a aktuálně je jednou z nejrychleji rostoucích sítí. Sdružuje odborníky ze všech odvětví a  může být i pro studenty, resp. absolventy, velmi užitečnou platformou nejen pro samotné hledání  práce,  ale i  i navázání kontaktů s lidmi z celého světa, kteří pracují ve stejné oblasti a jejichž příběhy jsou motivující.