Letecké snímkování školy

Fotografie vznikly za podpory projektu Propojení teoretické a praktické přípravy budoucích pedagogických pracovníků na UP a Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, jejíž jsme fakultní školou.