Kritika myšlení

Dne 16. 3. 2022 proběhla v aule Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci přednáška o kritickém myšlení. Přednášel doktor David Černín z Ostravské univerzity.

Doktor Černín nabídl několik příkladů, na kterých jsme si mohli otestovat náš skepticismus spolu s logickým uvažováním. Následně nám doktor Černín poskytl povrchní náhled na teorii kritického myšlení. V průběhu přednášky s námi interagoval (buď odpovědí na naši otázku, či otázkou, na kterou jsme měli odpovědět my). V tomto duchu byla nesena celá přednáška. V závěru byl dán prostor pro dotazy, kterých ale moc nebylo. Téma přednášky bylo totiž náročné, ale přínosné.

Vojta Jalůvka, 4. C