Království her a poznání 2016

Království her a poznání představuje dlouhodobý projekt uskutečňovaný v prostorách GMK a Domova mládeže v Bílovci, letos proběhl již pátý ročník. Tento letní tábor si klade za cíl popularizaci přírodních věd, osvětu mládeže v environmentální problematice a sportovní vyžití žáků od 11 do 14 let. Pětidenní program nabídl představení atraktivních chemických a fyzikálních pokusů, nenásilné rozšíření vědomostí z oblastí fyziky, biologie i chemie a rozvoj praktických dovedností, ke kterým patří orientace v přírodě, práce s GPS apod.

Tématem letošní ho letního tábora Království her a poznání byl ,,Život indiánů“. Pod touto záštitou se účastníci seznámili nejen se základy přežití v přírodě, ale poznali některé zvyky a tradice amerických indiánských kmenů. Tyto informace byly pravidelně prokládány přírodovědnými pokusy a sportovními hrami.  Důraz byl kladen nejen na poznání, ale také rozvoj manuálních činností, například při tvorbě totemů.

Letní akce Království her a poznání byla letos úspěšná, podařilo se zrealizovat většinu naplánovaných aktivit, o spokojenosti vypovídá dlouhodobý zájem veřejnosti a  vysoký počet účastníků.

Letní tábor Království her a poznání 2016 proběhl s finanční podporou Moravskoslezského kraje a města Bílovec.

Mgr. Tomáš Fryč