Krajské zeměpisné úspěchy

Vynikajících úspěchů dosáhli naši žáci v krajských kolech zeměpisných soutěží.

Student maturitního ročníku Jakub Noháč zvítězil v krajském kole Zeměpisné olympiády kategorie D a postoupil do ústředního kola, které se uskuteční 25. a 26. 4. 2019 v Praze. V kategorii B se Aleš Horsinka ze sekundy umístil na krásném 7. místě.

Hloubku svých geologických znalostí dokázali sourozenci Bambasovi, když Eleonora ze sexty v kategorii středních škol vybojovala 2. místo a mladší Jiří se v kategorii A stal úspěšným řešitelem.

Děkujeme za vynikající reprezentaci a přejeme hodně štěstí do celostátního finále.

Mgr. Jan Baláš