Krajské kolo v olympiádě z francouzského jazyka

Dne 6. dubna 2022 se ve Středisku volného času Korunka v Mariánských Horách v Ostravě odehrálo krajské kolo v olympiádě z francouzského jazyka. Naši školu reprezentovala Nela Harvey z kvarty a Soňa Šrubařová z kvinty. Bojovalo se v konverzační části ve dvou dovednostech: popis obrázku a rozhovor s rodilými mluvčími nebo argumentace k tématu. Obě studentky dosáhly na velmi hezká umístění. Nela Harvey obsadila 2. místo a je v pozici náhradníka pro celostátní kolo ve své kategorii. Soňa Šrubařová získala 5. místo o pouhých 6 bodů za bronzovým umístěním. Pořadatelům děkujeme za spravedlivé hodnocení a zejména za možnost použít francouzštinu jako druhý cizí jazyk v konverzaci s příjemnými a sympatickými rodilými mluvčími. Oběma studentkám děkujeme za vzornou reprezentaci Gymnázia Mikuláše Koperníka na veřejnosti a přejeme mnoho úspěchů s francouzštinou v dalších letech!

 

Mgr. Markéta Tesařová

vyučující francouzského jazyka na GMK