Krajské kolo soutěže SOČ

Dne 11. 5. 2017 proběhlo na VŠB Ostrava krajské kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti Z okresu nám postoupilo pět prací, což je historický úspěch.

V kraji naši studenti obstáli s těmito výsledky:

  1. místo – David Tichopád
  2. místo – Karolína Škutová, Jiří Nábělek, Berenika Čermáková, Natálie Matulová
  3. místo – Adéla Drobná, Eva Stanovská
  4. místo – Jan Tancer

Všem našim soutěžícím děkujeme a přejeme další úspěchy ve vědecké činnosti.

Mgr. Sylva Roháčková