Krajské kolo fyzikální olympiády kategorií B, C, D

V krajském kole 57. ročníku fyzikální olympiády změřili své síly naši studenti s ostatními studenty gymnázií a středních škol v Moravskoslezském kraji. Studenti řešili různé netradiční úlohy. Při řešení těchto úloh museli soutěžící využít nejen získaných poznatků, ale i velkou dávku důvtipu, protože s takovými fyzikálními problémy se v každé hodině fyziky nesetkávají.

V kategorii B naše gymnázium reprezentoval Michal Pliska, student třídy 3. A, který obsadil 6. místo. V kategorii C, určené pro studenty druhých ročníků středních škol, reprezentovali naše gymnázium Bára Tížková, 2. A, Tomáš Kuřil, Michal Kresta oba z 2. B. Bára Tížková se umístila na 2. místě, Michal Kresta na 5. místě. Kategorie D se zúčastnili za naše gymnázium Michal Manďák a Tomáš Křižák, oba z 1. A. Michal Manďák se umístil na 1. místě a Tomáš Křižák na 4. místě.

Naši studenti dokázali, že jsou schopni konkurovat studentům gymnázií a středních škol nejen v Moravskoslezském kraji. Úspěchy našich studentů ve fyzikálních soutěžích vypovídají o jejich výborné připravenosti pro další pregraduální vzdělávání na vysokých školách.

Všem výše uvedeným studentům děkujeme za vynikající reprezentaci Gymnázia Mikuláše Koperníka nad rámec Moravskoslezského kraje a přejeme Vám mnoho dalších úspěchů nejen ve fyzikálních soutěžích.

Mgr. Tomáš Táborský