Krajské kolo Chemické olympiády

Dne 18. 4. se v Ostravě na SPŠCH uskutečnilo krajské kolo Chemické olympiády kategorie C, kam se probojovalo 5 nadaných chemiků. Na krásném 5. místě se umístila Michaela Svatošová ze 2. A, na 8. místě Matyáš Florík ze 2. A. Úspěšnými řešiteli se stali i ostatní účastníci, a to Marek Tatalák (2. B), Matouš Zuchnický (2. A) i Matyáš Khýr (1. B).

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Šlachtová