Krajské finále v atletice – Opava

Dne 26. 9. 2017 se družstvo studentů vyššího gymnázia ve složení Karel Bohdal, Pavel Capovský, Adam Dluhoš, Lukáš Kahaja, Marek Matula, Denis Rehák, Dominik Šabacký, Ondřej Šerek, Jan Tancer, David Urbánek a Robin Zoubek zúčastnilo krajského finále v atletice v Opavě. Za krásného počasí a v nabité konkurenci hoši vybojovali skvělé páté místo. Všem patří velké díky za jejich nasazení a skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Tomáš Berger