Kotvice

V úterý 7. 5. 2024 se 1. B zúčastnila tradiční exkurze do CHKO Kotvice. Cílem exkurze je ukázat studentům velmi zajímavé ekosystémy a poznat flóru zdejší oblasti. Vše se podařilo a myslím, že mnozí se tady budou vracet na krásné romantické procházky.

Mgr. Sylva Roháčková