KLOKAN 2016

  1. března 2016 se na naší škole uskutečnil 22. ročník mezinárodní matematické soutěže KLOKAN. V současné době se této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu řešitelů z 30 zemí našeho kontinentu.

Jako každoročně jsme obsadili čtyři věkové kategorie. BENJAMÍN (prima sekunda) – 49 řešitelů, KADET (tercie, kvarta) – 56 řešitelů, JUNIOR (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník) – 19 řešitelů a STUDENT (septima, 3. ročník) – 10 řešitelů.

V každé kategorii bylo správné řešení příkladů 1 – 8 hodnoceno třemi body, příkladů 9 – 16 čtyřmi body a příkladů 17 – 24 pěti body. Za neřešený příklad se body nepřidělovaly, za každý špatně vyřešený příklad se jeden bod odčítal. Aby celkový počet získaných bodů nebylo záporné číslo, všichni řešitelé vstupovali do soutěže s vkladem 24 bodů – v každé kategorii šlo tedy získat maximálně 120 bodů.

Vítězové jednotlivých kategorií: BENJAMÍN – Michal BRAVANSKÝ (sekunda, 103 bodů), KADET – Štěpán  POSTAVA (tercie, 109 bodů), JUNIOR – Jiří  NÁBĚLEK (2. B, 98 bodů) a STUDENT – Damian  WALOSZEK (3. B, 77 bodů).

Jiří Juřina