KAT – Koperníkův aerobic tour 2017

Každoročně se na Gymnáziu v Bílovci pořádá celoškolní soutěž v aerobiku na dané téma. Letos bylo tímto tématem „Zvíře“. Myslím, že všechny skladby byly velice pěkné, že jsme opět potáhli onu laťku úrovně výše, a věřím, že příští rok se opět bude radost dívat, co vše zvládnou žáci našeho gymnázia nacvičit.

 Letos v porotě zasedl náměstek hejtmana pro obor školství a tělovýchovy, pan Mgr. Stanislav Folwarzcny. Jako porotce měl na starost výběr nejhezčího kostýmu. Svou roli splnil na jedničku a za jeho účast mu patří obrovské poděkování.

Další členové poroty hodnotili choreografii skladeb, zapojení chlapců a učitelů v jednotlivých skladbách a sladěnost tématu a hudby. Úkol je to nelehký, skladby jsou opravdu velice propracované, ale vítězem se může stát jen jeden.      A tak si prvenství z nižšího gymnázia odnesli primáni – skladba Pandy, z vyššího gymnázia sexta (2. A) – skladba Kuřata.

Jsme velice rádi, že soutěž už druhým rokem obohacuje ZŠ TGM Bílovec. Kromě nich jsme ještě uvítali děti z mateřské školky v Jistebníku, které do své skladby přivzali žáci čtvrtého ročníku.

Prostor v době, kdy se porota radila, vyplnila také nádherná vystoupení tanečně-akrobatické skupiny Styx a mažoretek. Celou soutěž zahájilo vystoupení učitelského sboru se skladbou Polámal se mraveneček.

Všem zúčastněným, zejména však cvičencům, patří obrovské poděkování.

Mgr. Sylva Roháčková