Karanténa 2. B a sexta

Vážení rodiče, milí žáci a milé žákyně.

Dnes jsme byli informováni KHS, že jeden žák našeho gymnázia byl pozitivně testován na COVID 19. U druhého se momentálně čeká na výsledek testu. Z tohoto důvodu byla žákům a pedagogům, kteří přišli do významného kontaktu s daným žákem, nařízena karanténa.

Karanténa se týká žáků třídy 2. B a části žáků Sexta A a pedagogů, kteří v daných třídách vyučovali a nespadají do povolených výjimek z karantény. Karanténa je stanovena na 14 dnů od posledního kontaktu, tj. od 24. 5. 2021.

Zatím je stanovena do 7. 6. 2021.

Co to pro Vás konkrétně znamená?

  1. Žáci byli informováni, že neprodleně musí informovat svého dětského lékaře, který stanoví další postup.
  2. Žákům je nařízena karanténa.
  3. Karanténa se netýká rodinných příslušníků.
  4. Žáci se po dobu karantény budou vzdělávat distančně dle pokynů vyučujících (synchronní i asynchronní forma výuky).
  5. Žáci i nadále mají nárok na dotovanou stravu, ale nemohou ji konzumovat v budově školy ani si pro ni sami dojít. Odnos stravy v jídlonosiči musí zabezpečit třetí osoba.
  6. V případě, že žáci nebudou stravu odebírat, je třeba si ji odhlásit v aplikaci e-strava nebo u vedoucí školní jídelny na adrese krycova@gmk.cz.

Prosím, abyste pečlivě sledovali zdravotní stav svůj i svých dětí, zejména s ohledem na výskyt příznaků respiračního onemocnění. V případě jejich zjištění prosím kontaktujte svého praktického či dětského lékaře.

Děkuji za pochopení.

Pavel Mrva